Español Català
[Tel] +34 934 504 172

L'empresa

Net-tais

Net Tais és una empresa especialista en oferir als sues clients un tracte personalitzat, que es regeix per l'absoluta qualitat en el servei. Fem un seguiment exhaustiu des del primer moment en que es contracten els nostres serveis, i acompanyem als nostres clients durant tot el procés de treball. Aquesta manera de treballar queda reflectida en el resultat final de les nostres feines.

També a Net Tais fem servir equips d'avanzçda tecnologia, amb aplicació de procediments t&eagrave;cnics, tant els que existeixen en el mercat com els del propi desenvolupament.

La serietat i seguiment en el compliment dels serveis que ens són encomanats és una de les nostres missions més importants, i també queden reflexades en el nivell de qualitat i en la satisfacció dels nuestres clients.

Ens diferenciem en oferir als nuestres clients un servei personalitzat d'alta qualitat, els nostres equips de supervisió i de contacte amb el client està molt per sobre de la mitja del sector. Formació continuada del personal que realitza els serveis. Tot aquest esforç humà es reflecteix en el resultat final de la qualitat del servei.

Així mateix l'utilizació d'equips d'avançada tecnologia, aplicació de procediments tècnics adecuats, tant els que existeixen al mercat com els de propi desenvolupament, i la serietat i seguiment en l'acompliment dels serveis que ens encomanen, també queda reflexat en el nivell de quualitat i la satistacció dels nostres clients.