Español Català
[Tel] +34 934 504 172

Incendis

Net TAIS, S.L. com professionals de neteja podrem oferir el servei de neteja després d'un incendi.

Després d'un incendi s'ha de realitzar una neteja en profunditat per reduir al màxim les males olors i preparar tota la superfície per al seu sanejament posterior a l'incendi, aquí podem realitzar els Después de un incendio se tiene que realizar una limpieza en profundidad para reducir al máximo los malos olores y preparar toda la superficie para su saneamiento posterior al incendio, aquí podemos realizar los treballs de pintura adecuats